Media

wbg BoeitNeet wilt ôch zoë breid meugelijk informere euver wat weej zoeal doon, En det doon weej middels.....

 

 Niejs oetzendinge 2019/ 2020

1e Niejs oetzending
2
e Niejs oetzending
3e Niejs oetzending
4e Niejs oetzending
5e Niejs oetzending (opbouw wage)
6e Niejs oetzending (pries oètslaag)

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  

 Optochten 2020 

 

 

    

 Alde optochte
 
 Heej vind geej fimkes en gebeurtenissen
 van veurgaonde jaore truuk

 
   
   
   
   
   

 

    

 

 

 
   Alde niejsoetzending 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

     Euverige filmkes en gebeurtenissen

 

 

    Foto's

    Euverzich van wat foto's oet 't hede en verlede